Đặng Thị Ngọc

 

Đặng Thị Ngọc tốt nghiệp trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn đang là biên tập viên tại Công Ty In Ấn Quảng Cáo 2H có nhiều năm kinh nghiệm làm biên tập về thiết bị, máy móc in ấn quảng cáo.

Sơ yếu lý lịch:

  • Họ và tên: Đặng Thị Ngọc
  • Ngày – tháng – năm: 20/12/1998
  • Email: dangngoc@gmail.com
  • Chức Vụ: biên tập viên

Dangthingoc Compressed (1)

Đặng Thị Ngọc – Biên Tập Viên